Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii

Kierownictwo Jednostki: 
 Kierownik Katedry
 dr Justyna  Korycka- Korwek

Lokalizacja: 
Kampus:    
Adres:    Kalsk, 66-100 Sulechów
Budynek / Symbol:    Pałac w Kalsku / Pałac-Kalsk (Kampus: )
Pomieszczenie:    107

Komunikacja: 
Telefon(y):    683529457
Fax(y):    683529458
E-mail(e):    inza@wzs.uz.zgora.pl
WWW: 

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Kierownik Katedry Żywnienia Człowieka i Dietoterapii:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Korycka- Korwek  Justyna kierownik I etat

Laboratorium Katedry Żywienia Człowieka i Dietoterapii:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
inż. Laskowska  Aneta laborant I etat

Pracownicy Katedry Żywienia Człowieka i Dietoterapii:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Bartkiewicz  Halina st. wykładowca 1/2 et.
dr inż. Gawrońska  Anna st. wykładowca I etat
prof. dr hab. inż. Gil  Zygmunt prof. zwyczajny obecnie zatrudniony
mgr inż. Golińczak  Magdalena starszy wykładowca 1/2 et.
dr inż. Kliks  Jarosław adiunkt 1/2 et.
dr inż. Latacz  Bogna st. wykładowca I etat
dr inż. Maj  Agnieszka st. wykładowca I etat
dr Romankiewicz  Anna docent 1/2 et.
dr hab. inż. Zięba  Tomasz profesor UZ obecnie zatrudniony

Sekretariat Katedry Żywienia Człowieka i Dietoterapii:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Wichłacz  Iwona specjalista ds. administracji I etat

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. dr hab. inż. Adamski  Tadeusz prof. zwyczajny nie pracuje
doc. dr inż. Bartkiewicz  Andrzej - nie pracuje
dr inż. arch. Drozdek  Monika - nie pracuje
dr inż. Purcel  Andrzej - nie pracuje
dr inż. arch. Szczecińska - Maj  Agnieszka - nie pracuje
mgr inż. Szefner  Wojciech - nie pracujeDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Iwona
Nazwisko:    Wichłacz
E-mail:    inza@wzs.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Nauk o Żywności i Agrotechniki