Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor Instytutu
 dr hab. inż. Roman  Stryjski
 
 Z-ca Dyrektora Instytutu
 dr hab. inż. Tomasz Klekiel

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Centrum Naukowo Badawcze Wydziału Mechanicznego / A-11 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    222

Komunikacja: 
Telefon(y):    683284709 , 683282619
Fax(y):   
E-mail(e):    Stryjski@post.pl
  T.Klekiel@ibem.uz.zgora.pl
WWW: 

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Środowiska:
Kierownik: dr hab. Bogusław  Pietrulewicz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Aksentowicz  Remigiusz adiunkt I etat
inż. Kalinowski  Jerzy specjalista inżynieryjno-techniczny I etat
dr Matyjaszczyk  Mirosław st. wykładowca I etat
dr hab. Matysiak  Ryszard profesor UZ I etat
dr hab. Pietrulewicz  Bogusław profesor UZ I etat
dr hab. inż. Uździcki  Waldemar profesor UZ I etat

Katedra Inżynierii Biomedycznej:
Kierownik: dr inż. Katarzyna  Arkusz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Arkusz  Katarzyna adiunkt I etat
prof. dr hab. inż. Będziński  Romuald profesor I etat
dr inż. Kaczmarek-Pawelska  Agnieszka adiunkt I etat
dr hab. inż. Klekiel  Tomasz profesor UZ I etat
mgr inż. Kurowiak  Jagoda wykładowca 1/2 et.
dr inż. Mackiewicz   Agnieszka adiunkt I etat
mgr inż. Nycz  Marta asystent I etat
mgr inż. Paradowska  Ewa asystent I etat
dr inż. Ratajczak  Monika adiunkt I etat

Katedra Inżynierii Produkcji i Transportu:
Kierownik: dr hab. inż. Waldemar  Woźniak

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Łasiński  Krzysztof adiunkt I etat
dr Słowik  Grzegorz adiunkt 1/2 et.
dr hab. inż. Stryjski  Roman profesor UZ I etat
dr hab. inż. Szajna  Janusz profesor UZ I etat
dr hab. inż. Woźniak  Waldemar profesor UZ I etat

Katedra Metalurgii i Inżynierii Materiałowej:
Kierownik: prof. dr hab. inż. Adam  Bydałek

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. dr hab. inż. Bydałek  Adam profesor I etat
dr Częstochowski  Czesław st. wykładowca I etat
dr inż. Gabryelewicz  Izabela adiunkt I etat
dr hab. inż. Kowal  Maria profesor UZ I etat
dr inż. Krupa  Patryk adiunkt I etat
dr inż. Rybakowski  Marek adiunkt I etat
dr inż. Wędrychowicz  Maciej adiunkt 1/2 et.

Sekretariat Instytutu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
lic. Korczyńska  Sylwia starszy specjalista I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Sylwia
Nazwisko:    Korczyńska
E-mail:    sekretariat@iizp.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją