Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Inżynierii Mechanicznej

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej
 dr hab. inż. Justyna  Patalas-Maliszewska  (dawniej: Patalas)
 
 Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Mechanicznej
 dr inż. Daniel Dębowski
 
 Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Mechanicznej
 dr inż. Tomasz Belica

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Centrum Naukowo Badawcze Wydziału Mechanicznego / A-11 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    320,321

Komunikacja: 
Telefon(y):    683282685 , 683282307 , 683282264
Fax(y):    683282497
E-mail(e):    J.Patalas@iizp.uz.zgora.pl
  D.Debowski@ibem.uz.zgora.pl
  t.belica@ibem.uz.zgora.pl
WWW: 

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Aksentowicz  Remigiusz I etat
dr Dudarski  Grzegorz adiunkt I etat
dr inż. Kaczmarek-Pawelska  Agnieszka adiunkt I etat
prof. dr hab. inż. Kowal  Edward prof. zwyczajny I etat
dr inż. Królik  Dariusz adiunkt I etat
dr hab. Matysiak  Ryszard I etat
dr Paszkowicz  Maria Agnieszka adiunkt I etat

Katedra Budowy Maszyn i Bezpieczeństwa:
Kierownik: dr hab. inż. Piotr  Kuryło

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Cyganiuk  Joanna adiunkt I etat
dr hab. inż. Kuryło  Piotr profesor UZ I etat
dr inż. Lasota  Andrzej adiunkt I etat
dr hab. inż. Papacz  Władysław profesor UZ I etat
dr inż. Sobich  Jerzy st. wykładowca I etat
dr inż. Tertel  Edward adiunkt I etat
dr inż. Walkowiak  Janusz st. wykładowca I etat
dr inż. Żygadło  Mirosław adiunkt I etat

Katedra Informatyki i Automatyzacji Produkcji:
Kierownik: prof. dr hab. inż. Mirosław  Galicki

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Bachman  Paweł adiunkt I etat
dr inż. Chciuk  Marcin adiunkt I etat
mgr D±browski  Karol asystent 1/2 et.
prof. dr hab. inż. Galicki  Mirosław prof. zwyczajny I etat
dr inż. Gawłowicz  Piotr adiunkt I etat
dr inż. Paj±k  Grzegorz st. wykładowca I etat
dr inż. Paj±k  Iwona adiunkt I etat
dr hab. inż. Patalas-Maliszewska  Justyna  (dawniej: Patalas) profesor UZ I etat
dr inż. Sałamaj  Marek adiunkt I etat
dr Skrzypek  Katarzyna adiunkt I etat
dr inż. ¦liwa  Małgorzata adiunkt I etat

Katedra Materiałoznawstwa, Technologii i Eksploatacji Maszyn:
Kierownik: dr hab. inż. Radosław  Maruda

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Adamczuk  Krzysztof adiunkt I etat
prof. dr hab. inż. Dobrzańska-Danikiewicz  Anna profesor UZ I etat
prof. dr hab. inż. Feldshtein  Eugene prof. zwyczajny I etat
dr hab. inż. Jenek  Mariusz profesor UZ I etat
mgr inż. Leksycki  Kamil asystent I etat
dr inż. Lewandowski  Albert adiunkt I etat
dr inż. Michalski  Mariusz adiunkt I etat
dr inż. Romankiewicz  Remigiusz adiunkt I etat
dr inż. Schlafka  Paweł adiunkt I etat

Katedra Mechaniki i Projektowania Maszyn:
Kierownik: dr hab. inż. Michał  S±siadek

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Babirecki  Wojciech adiunkt I etat
dr inż. Belica  Tomasz adiunkt I etat
dr inż. Dębowski  Daniel adiunkt I etat
dr inż. Falicki  Jarosław adiunkt I etat
dr inż. Jurczak  Paweł adiunkt I etat
dr inż. Kasperska  Renata  (dawniej: Golinczak) adiunkt I etat
dr inż. Kielec  Roman adiunkt I etat
dr inż. Malinowski  Marek asystent z doktoratem I etat
dr inż. Michalski  Dariusz adiunkt I etat
prof. dr hab. Nahirnyy  Taras prof. zwyczajny I etat
dr hab. inż. S±siadek  Michał profesor UZ I etat

Laboratorium Inżynierii Mechanicznej:
Kierownik:  


Lektorzy Instytutu Inżynierii Mechanicznej:
Kierownik:  


Pracownicy inżynieryjno – techniczni Instytutu Inżynierii Mechanicznej:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr inż. Adamczyk  Mirosław specjalista naukowo-techniczny I etat
mgr inż. Janowski  Robert specjalista naukowo-techniczny I etat
Reder  Bronisław samodzielny referent techniczny I etat
mgr inż. Romankiewicz  Alicja referent techniczny I etat
Sawicki  Mariusz st. technik I etat
mgr inż. Słomski  Andrzej samodzielny referent techniczny I etat
mgr inż. Smak  Tomasz samodzielny referent techniczny I etat
mgr inż. Wałęga  Zdzisław specjalista naukowo-techniczny I etat
mgr inż. Węgrzyn  Zbigniew specjalista I etat
Zieliński  Piotr specjalista naukowo-techniczny I etat

Pracownicy Naukowo-Techniczni Instytutu Budowy Maszyn i Pojazdów:
Kierownik:  


Redakcja International Journal of Applied Mechanics and Engineering:
Kierownik:  


Redakcja International Journal of Applied Mechanics and Engineering:
Kierownik: dr inż. Paweł  Jurczak


Sekretariat Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn:
Kierownik:  


Zakład Automatyzacji Procesów Produkcyjnych:
Kierownik: prof. dr hab. inż. Mirosław  Galicki


Zakład Automatyzacji Procesów Produkcyjnych -- Laboratorium Automatyzacji Procesów Produkcyjnych:
Kierownik:  


Zakład Automatyzacji Procesów Produkcyjnych -- Laboratorium Podstaw Automatyki:
Kierownik:  


Zakład Inżynierii Biomedycznej:
Kierownik: dr inż. Katarzyna  Arkusz


Zakład Inżynierii Biomedycznej -- Laboratorium Biomateriałów i Nanotechnologii:
Kierownik:  


Zakład Inżynierii Biomedycznej -- Laboratorium Biomechaniki:
Kierownik:  


Zakład Inżynierii Biomedycznej -- Laboratorium Chemii i Badań Korozyjnych:
Kierownik:  


Zakład Materiałoznastwa i Technologii Materiałowych:
Kierownik: dr inż. Mariusz  Michalski


Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Materiałowych -- Laboratorium Materiałoznawstwa:
Kierownik:  


Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Materiałowych -- Laboratorium Technologii Materiałowych:
Kierownik:  


Zakład Mechaniki i Projektowania Maszyn:
Kierownik: dr inż. Paweł  Jurczak


Zakład Mechaniki i Projektowania Maszyn -- Laboratorium Automatyzacji Projektowania Maszyn:
Kierownik:  


Zakład Mechaniki i Projektowania Maszyn -- Laboratorium Badań Prototypów:
Kierownik:  


Zakład Mechaniki i Projektowania Maszyn -- Laboratorium Mechaniki Ciała Stałego:
Kierownik:  


Zakład Mechaniki i Projektowania Maszyn -- Laboratorium Obliczeń Numerycznych:
Kierownik:  


Zakład Mechaniki i Projektowania Maszyn -- Laboratorium Reologii:
Kierownik:  


Zakład Mechaniki i Projektowania Maszyn -- Laboratorium TMM:
Kierownik:  


Zakład Obróbki Ubytkowej, Eksploatacji Maszyn i Pojazdów:
Kierownik: dr hab. inż. Mariusz  Jenek

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Barski  Robert nie pracuje
dr hab. inż. Maruda  Radosław profesor UZ I etat

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Białas-Heltowski  Krzysztof - -
dr hab. inż. Bielefeldt  Karol profesor UZ I etat
dr inż. Głazowska  Izabela -
dr inż. Gorockiewicz  Ryszard st. wykładowca umowa zlecenie
lic. Grzesiak  Jolanta  (dawniej: Malinowska) starszy specjalista obecnie zatrudniony
dr hab. inż. Kłos  Sławomir prof. Uczelni I etat
prof. dr hab. inż. Krasicka-Cydzik  Elżbieta -
dr inż. Laber  Alicja st. wykładowca umowa zlecenie
mgr inż. Ociepa  Michał doktorant student studiów doktoranckich
prof. dr hab. inż. Romankiewicz  Ferdynand prof. zwyczajny nie pracuje
mgr Skiruk  Urszula specjalista I etat
mgr inż. Szczotkarz  Natalia 1/2 et.
mgr inż. Topczak  Marcin doktorant student studiów doktoranckich
dr hab. inż. Walicka  Anna nie pracuje
prof. dr hab. inż. Walicki  Edward nie pracuje
mgr inż. Winiarczyk  Karolina student studiów doktoranckich student studiów doktoranckichDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Jolanta
Nazwisko:    Grzesiak
E-mail:    J.Grzesiak@wm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Wydziału Mechanicznego
Imię:    Urszula
Nazwisko:    Skiruk
E-mail:    U.Skiruk@ibem.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn