Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Sekretariat Dziekana Wydziału Humanistycznego

Kierownictwo Jednostki: 
Brak danych lub nie ma takiego stanowiska w jednostce

Jednostki podległe: 

Lokalizacja: 
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Administracyjny / A-17 (Kampus: B)
Pomieszczenie:    100

Komunikacja: 
Telefon(y):     683283264
Fax(y):     683283264
E-mail(e): 
WWW: 

Uwagi: 
  
Dane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Elżbieta
Nazwisko:    Banaszkiewicz
E-mail:    e.banaszkiewicz@wh.uz.zgora.pl
Uwagi:    Dziekanat Wydziału Humanistycznego