Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Sekretariat Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii ¦rodowiska

Kierownictwo Jednostki: 
Brak danych lub nie ma takiego stanowiska w jednostce

Jednostki podległe: 

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii ¦rodowiska / A-8 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    pok. 125

Komunikacja: 
Telefon(y):     683282639 , 789441759
Fax(y):    
E-mail(e):    Sekretariat@wbais.uz.zgora.pl
WWW:    www.wbais.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  


Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Marcinowska  Grażyna starszy specjalista nie pracuje
mgr Margiszwili  Marine wykładowca I etat
mgr ¦wirydziuk  Marta specjalista I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Marta
Nazwisko:    ¦wirydziuk
E-mail:    M.Swirydziuk@wbais.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii ¦rodowiska