Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Doktoranci na Wydziale Fizyki i Astronomii

Kierownictwo Jednostki: 
 Kierownik Studiów Doktoranckich
 prof. dr hab. Wiesław  Leoński

Jednostki podległe: 

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-29 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    326, 107

Komunikacja: 
Telefon(y):     683282906 , 683282878
Fax(y):     683282880
E-mail(e):    W.Leonski@if.uz.zgora.pl
WWW:    www.wfa.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  
Dane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Magdalena
Nazwisko:    Rydzanicz
E-mail:    M.Rydzanicz@wfa.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Wydziału Fizyki i Astronomii