Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Wydział Artystyczny

Kierownictwo Jednostki: 
 Dziekan Wydziału
 dr hab. Barbara  Literska
 
 Prodziekan d/s studenckich
 dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła

Jednostki podległe: 
Instytut Muzyki
Instytut Sztuk Wizualnych

Lokalizacja: 
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Wi¶niowa 10 a, 65-517 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-24 (Kampus: miasto)
Pomieszczenie:    100

Komunikacja: 
Telefon(y):     683282975 , 683283041
Fax(y):     683282974
E-mail(e):    Dziekan@wa.uz.zgora.pl
WWW:    www.wa.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  
Dane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Barbara
Nazwisko:    Panek-Sarnowska
E-mail:    B.Panek@wa.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Wydziału Artystycznego