Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Realizacja Projektów Unijnych WBAiI¦

Kierownictwo Jednostki: 
Brak danych lub nie ma takiego stanowiska w jednostce

Jednostki podległe: 

Lokalizacja: 
Kampus:    -
Adres:    -
Budynek / Symbol:    - / - (Kampus: -)
Pomieszczenie:    -

Komunikacja: 
Telefon(y):     0
Fax(y):    
E-mail(e): 
WWW: 

Uwagi: 
  
Dane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Marta
Nazwisko:    ¦wirydziuk
E-mail:    M.Swirydziuk@wbais.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii ¦rodowiska