Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Wydawnictwo Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Kierownictwo Jednostki: 
 Redaktor Naczelny
 prof. dr hab. inż. Tadeusz  Kuczyński
 
 Sekretarz
 dr inż. Krzysztof Kula
 
 Sekretarz
 dr hab. inż. Sylwia Myszograj  (dawniej: Kaszubska)
 
 Redaktor techniczny
  Bożena Płoszaj-Kobyłecka

Jednostki podległe: 

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska / A-8 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    125A

Komunikacja: 
Telefon(y):     3282453
Fax(y):    
E-mail(e):    ceer-editor@uz.zgora.pl
  ceer@uz.zgora.pl
WWW:    http://www.ceer.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  
Dane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Marta
Nazwisko:    Świrydziuk
E-mail:    M.Swirydziuk@wbais.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska