Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Wydział Zamiejscowy w Sulechowie

Kierownictwo Jednostki: 
Brak danych lub nie ma takiego stanowiska w jednostce

Jednostki podległe: 
Katedra Administracji i Katedra Turystyki i Rekreacji
Katedra Energetyki
Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii

Lokalizacja: 
Kampus:    -
Adres:    -
Budynek / Symbol:    - / - (Kampus: -)
Pomieszczenie:    0

Komunikacja: 
Telefon(y):    
Fax(y):    
E-mail(e): 
WWW: 

Uwagi: 
  


Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Bajor  Roman główny specjalista I etat
mgr Garbowska  Anna samodzielny referent I etat
inż. Jankowiak  Anna specjalista I etat
Kahle  Arkadiusz specjalista I etat
mgr Katarzyna  Magda starszy specjalista I etat
mgr Krystyna  Knyspel samodzielny referent I etat
mgr Maciąg  Małgorzata starszy specjalista I etat
inż. Maciejak  Grzegorz administrator sieci I etat
lic. Poźniak  Dariusz Kierownik Sekcji I etat
mgr Rosolska  Zofia z-ca kwestora I etat
Słopiecki  Kamil starszy referent I etat
lic. Urbański  Artur administrator sieci 1/4 et.
mgr Walczak  Danuta kierownik I etat
Zawadzka  Wanda główny specjalista ds. osobowych I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Małgorzata
Nazwisko:    Maciąg
E-mail:    sekretariat@wzs.uz.zgora.pl
Uwagi:    Obsługa wydziału w pionie dziekana