Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dypl. ekon. Bożena Bieżańska 

 
Stanowisko:    kierownik
Jednostka  organizacyjna:    - Biuro Programów i Projektów Konkursowych
  - Dyrektor Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
  - Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Rektorat i Administracja / A-18 (Kampus: miasto)
Pokój:    107
Telefon(y):    683283292
Fax(y):    683283298
E-mail(e):    B.Biezanska@dn.uz.zgora.pl
WWW:    www.dn.uz.zgora.pl
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    obecnie zatrudniony
Uwagi:    Godziny pracy: 7.30-15.30

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Biuro Programów i Projektów Konkursowych
Funkcja:    Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Dorota
Nazwisko:    Hebisz
E-mail:    SekretariatDN@uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą