Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Agnieszka Rożewska 

 
Stanowisko:    kierownik
Jednostka  organizacyjna:    - Redakcja czasopisma 'International Journal of Applied Mathematics and Computer Science'
  - Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  - Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-2 (Kampus: A)
Pokój:    426a
Telefon(y):    683282506
Fax(y):    683284751
E-mail(e):    A.Rozewska@issi.uz.zgora.pl
  amcs@uz.zgora.pl
WWW:    www.amcs.uz.zgora.pl
  www.issi.uz.zgora.pl
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Redakcja czasopisma 'International Journal of Applied Mathematics and Computer Science'
Funkcja:    KierownikDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Ewa
Nazwisko:    Lehmann
E-mail:    E.Lehmann@issi.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych