Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Marta Świrydziuk 

 
Stanowisko:    specjalista
Jednostka  organizacyjna:  - Sekretariat Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 -Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 -Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska / A-8 (Kampus: A)
Pokój:    125
Telefon(y):    683282639 , 789441759
Fax(y):   
E-mail(e):    M.Swirydziuk@wbais.uz.zgora.pl
  Sekretariat@wbais.uz.zgora.pl
WWW:    www.wbais.uz.zgora.pl
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Marta
Nazwisko:    Świrydziuk
E-mail:    M.Swirydziuk@wbais.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska