Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Edyta Kochańska 

 
Stanowisko:    kierownik
Jednostka  organizacyjna:  - Dziekanat Wydziału Artystycznego
 -Wydział Artystyczny
 -Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Wiśniowa 10 a, 65-517 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-24 (Kampus: miasto)
Pokój:    100
Telefon(y):    683283041 , 789442003
Fax(y):    683282974
E-mail(e):    E.Kochanska@wa.uz.zgora.pl
  Dziekanat@wa.uz.zgora.pl
WWW:    www.wa.uz.zgora.pl
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Edyta
Nazwisko:    Kochańska
E-mail:    e.kochanska@wa.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Wydziału Artystycznego