Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Izabela Jasińska 

 
Stanowisko:    kierownik
Jednostka  organizacyjna:  - Dziekanat Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 -Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 -Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-2 (Kampus: A)
Pokój:    15
Telefon(y):    683282217 , 683247445
Fax(y):    683254615
E-mail(e):    i.jasinska@wiea.uz.zgora.pl
WWW: 
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Dziekanat Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Funkcja:    kierownik
Jednostka:    Kierownik Dziekanatu
Funkcja:    Kierownik DziekanatuDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Katarzyna
Nazwisko:    Szajkowska
E-mail:    K.Szajkowska@wiea.uz.zgora.pl>
Uwagi:    Sekretariat Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki