Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Urszula Wawrzyn-Stachowicz 

 
Stanowisko:    specjalista
Jednostka  organizacyjna:  - Sekretariat Dziekana Wydziału Humanistycznego
 -Wydział Humanistyczny
 -Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Administracyjny / A-17 (Kampus: B)
Pokój:    100
Telefon(y):    683283241
Fax(y):   
E-mail(e):    sekretariat@wh.uz.zgora.pl
WWW: 
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Dorota
Nazwisko:    Hebisz
E-mail:    d.hebisz@in.uz.zgora.pl
Uwagi: