Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjnaPełnione funkcje: 
Komputerowy System Informacji o Pracownikach, Uniwersytet Zielonogórski
Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERSBłąd


Pojawił się nieobsługiwany w systemie PERS błąd ORACLE. Skontaktuj się z administratorem systemu PERS i przedstaw mu zaistniały problem.
100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: RESULT_3.SHOW_EMPLOYEE
Powrót na główną stronę systemu.