Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Aldona Szudra-Szatkowska 

 
Stanowisko:    główny specjalista
Jednostka  organizacyjna:    - Sekretariat Prorektora ds. Jakości Kształcenia
  - Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Rektorat i Administracja / A-18 (Kampus: miasto)
Pokój:    115
Telefon(y):    683283170 , 692658201
Fax(y):    683283212
E-mail(e):    A.Szudra@adm.uz.zgora.pl
WWW: 
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Sekretariat Prorektora ds. Jakości Kształcenia
Funkcja:    Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Aldona
Nazwisko:    Szudra-Szatkowska
E-mail:    A.Szudra@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia