Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Ryszard Nita 

 
Stanowisko:    samodzielny referent
Jednostka  organizacyjna:    - Dział Socjalny
  - Pion Kanclerza
Kampus:    poza miastem
Adres:    ?
Budynek / Symbol:    Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Karłowie / Karłów (Kampus: poza miastem)
Pokój:    0
Telefon(y):    748712253 , 789442299
Fax(y):   
E-mail(e): 
WWW:    www.uz.zgora.pl/rektor/index.php?strona=dzial_socjalny
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 



Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Jerzy
Nazwisko:    Rybicki
E-mail:    J.Rybicki@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu
Imię:    Anna
Nazwisko:    Ułasik
E-mail:    A.Ulasik@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu