Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Zbigniew Noszczyk 

 
Stanowisko:    specjalista
Jednostka  organizacyjna:    - Stanowisko ds. Obronnych
  - Pion Rektora
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 65, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Dom Studenta "Vicewersal" / C-11 (Kampus: B)
Pokój:    28d
Telefon(y):    683283026
Fax(y):   
E-mail(e):    Z.Noszczyk@adm.uz.zgora.pl
WWW:    www.uz.zgora.pl/rektor/index.php?strona=stanowisko_obronnych
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    1/2 et.
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Jerzy
Nazwisko:    Rybicki
E-mail:    J.Rybicki@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu
Imię:    Anna
Nazwisko:    Ułasik
E-mail:    A.Ulasik@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu