Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Konrad Majewski 

 
Stanowisko:    Kierownik Kancelarii Ogólnej
Jednostka  organizacyjna:    - Kancelaria Ogólna
  - Pion Kanclerza
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50a, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Administracja, Centrum Komputerowe, Poligrafia / A-4 (Kampus: A)
Pokój:    10
Telefon(y):    785013883
Fax(y):    683287889
E-mail(e):    K.Majewski@mail.adm.uz.zgora.pl
  KancelariaOgolna@adm.uz.zgora.pl
WWW:    www.adm.uz.zgora.pl/struktura/kanclerz/kancelaria-ogolna/
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Kancelaria Ogólna
Funkcja:    Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Konrad
Nazwisko:    Majewski
E-mail:    K.Majewski@mail.adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Kancelaria Ogólna