Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Anna Grasza 

 
Stanowisko:    
Jednostka  organizacyjna:  - Sekretariat Wydzialu Nauk Biologicznych i Pełnomocnik ds. Budżetu
 -Wydział Nauk Biologicznych
 -Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Wydziału Nauk Biologicznych / A-8 (Kampus: A)
Pokój:    120
Telefon(y):    683282341
Fax(y):   
E-mail(e):    a.grasza@wnb.uz.zgora.pl
WWW: 
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Sekretariat Wydzialu Nauk Biologicznych i Pełnomocnik ds. Budżetu
Funkcja:    Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Uladzimir
Nazwisko:    Alyavdin
E-mail:    admin@wnb.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Wydzialu Nauk Biologicznych