Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Katarzyna Czyż 

 
Stanowisko:    samodzielny referent
Jednostka  organizacyjna:    - Kancelaria Ogólna
  - Pion Kanclerza
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Rektorat i Administracja / A-18 (Kampus: miasto)
Pokój:    010
Telefon(y):    683282279
Fax(y):    683287889
E-mail(e):    K.Czyz@adm.uz.zgora.pl
WWW:    www.adm.uz.zgora.pl/struktura/kanclerz/kancelaria-ogolna/
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Konrad
Nazwisko:    Majewski
E-mail:    K.Majewski@mail.adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Kancelaria Ogólna