Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Iwona Borowczak 

 
Stanowisko:    główny specjalista
Jednostka  organizacyjna:  - Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
 -Wydział Fizyki i Astronomii
 -Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-29 (Kampus: A)
Pokój:    pokój 107
Telefon(y):    683282878
Fax(y):    683282880
E-mail(e):    I.Borowczak@wfa.uz.zgora.pl
WWW: 
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
Funkcja:    
Jednostka:    Sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii
Funkcja:    Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Magdalena
Nazwisko:    Rydzanicz
E-mail:    M.Rydzanicz@wfa.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Wydziału Fizyki i Astronomii