Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr Marcin Kośmider 

 
Stanowisko:    st. wykładowca
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Fizyki Materiałowej i Medycznej
  - Instytut Fizyki
  - Wydział Fizyki i Astronomii
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-29 (Kampus: A)
Pokój:    323
Telefon(y):    789441930
Fax(y):   
E-mail(e):    M.Kosmider@if.uz.zgora.pl
WWW:    www.if.uz.zgora.pl/~kosmider
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Instytut Fizyki
Funkcja:    Zastępca DyrektoraDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Magdalena
Nazwisko:    Rydzanicz
E-mail:    M.Rydzanicz@wfa.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Wydziału Fizyki i Astronomii