Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


lic. Katarzyna Koszkało 

 
Stanowisko:    specjalista
Jednostka  organizacyjna:    - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
  - Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 6, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Hala Sportowa / A-13 (Kampus: A)
Pokój:    14
Telefon(y):    683287387 , 683282000
Fax(y):   
E-mail(e):    k.koszkalo@swfs.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    Sekretariat SWFiSp czynny od 7.00 d0 15.00

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Aldona
Nazwisko:    Szudra-Szatkowska
E-mail:    A.Szudra@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia