Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr hab. Jarosław Kuczer 

 
Stanowisko:    profesor UZ
Jednostka  organizacyjna:    - Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
  - Wydział Prawa i Administracji
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50 c, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Dom Studenta "Piast" nr 2 / C-2 (Kampus: A)
Pokój:    015A
Telefon(y):    0
Fax(y):   
E-mail(e):    j.kuczer@wpa.uz.zgora.pl
WWW:    http://www.wpa.uz.zgora.pl/
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    historia (udział 75%)
Dyscyplina dodatkowa:    nauki prawne (udział 25%)
Oświadczenie N:   Tak
ORCID:    0000-0002-1344-3973
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Tak
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Justyna
Nazwisko:    Sołtysik
E-mail:    j.soltysik@wpa.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Prawa i Administracji