Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Sylwia Hollett 

 
Stanowisko:    specjalista
Jednostka  organizacyjna:    - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
  - Pion Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Główny / A-0 (Kampus: A)
Pokój:    -
Telefon(y):    693890574
Fax(y):   
E-mail(e):    S.Hollett@aip.uz.zgora.pl
WWW:    www.aip.uz.zgora.pl
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    1/4 et.
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Agnieszka
Nazwisko:    Kufel
E-mail:    a.kufel@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Prorektora ds. Studenckich