Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Karolina Apanasowicz 

 
Stanowisko:    specjalista
Jednostka  organizacyjna:  - Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji
 -Wydział Prawa i Administracji
 -Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    miasto
Adres:    pl. Słowiański 9, 65-069 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Wydziału Prawa i Administracji / A-41 (Kampus: miasto)
Pokój:    307
Telefon(y):    789441436 , 683282244
Fax(y):   
E-mail(e):    K.Apanasowicz@wpa.uz.zgora.pl
WWW:    www.wpa.uz.zgora.pl
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Justyna
Nazwisko:    Sołtysik
E-mail:    j.soltysik@wpa.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Prawa i Administracji