Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr Piotr Jachimowicz 

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Metod Matematycznych Fizyki
  - Instytut Fizyki
  - Wydział Fizyki i Astronomii
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-29 (Kampus: A)
Pokój:    312
Telefon(y):    789441874
Fax(y):   
E-mail(e):    P.Jachimowicz@if.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    nauki fizyczne (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
ORCID:    0000-0002-5171-0905
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Magdalena
Nazwisko:    Rydzanicz
E-mail:    M.Rydzanicz@wfa.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Wydziału Fizyki i Astronomii