Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Janek Krzysztof 

 
Stanowisko:    placowy
Jednostka  organizacyjna:    - Oficyna Wydawnicza
  - Pion Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
Kampus:    miasto
Adres:    ul. 22 Lipca 6b, 65-015 Przylep
Budynek / Symbol:    Dom Pracowniczy nr 4 / C-6 (Kampus: miasto)
Pokój:    .
Telefon(y):    683287816
Fax(y):   
E-mail(e): 
WWW: 
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Radosław
Nazwisko:    Czerniak
E-mail:    R.Czerniak@mail.adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych - Dział Gospodarczy