Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


inż. Ewa Witczak 

 
Stanowisko:    specjalista
Jednostka  organizacyjna:    - Sekcja Zamówień
  - Dział Zaopatrzenia
  - Pion Kanclerza
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 21, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Administracja / A-7 (Kampus: A)
Pokój:    111
Telefon(y):    683282891 , 789441915
Fax(y):   
E-mail(e):    E.Witczak@dz.uz.zgora.pl
WWW:    www.dz.uz.zgora.pl/sekcja-zamowien/
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Mariusz
Nazwisko:    Więckowski
E-mail:    m.wieckowski@uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza - Dział Zaopatrzenia