Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska 

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Katedra Inżynierii Biomedycznej
  - Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
  - Wydział Mechaniczny
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Centrum Naukowo Badawcze Wydziału Mechanicznego / A-11 (Kampus: A)
Pokój:    315
Telefon(y):    789441708 , 683282576
Fax(y):   
E-mail(e):    A.Kaczmarek@ibem.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Badań, specjalista ds. KomercjalizacjiStanowisko:    specjalista
Jednostka  organizacyjna:    - Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
  - Pion Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Hala Laboratoryjna Wydziału Mechanicznego / A-10 (Kampus: A)
Pokój:    243
Telefon(y):    0
Fax(y):   
E-mail(e):    A.Kaczmarek-Pawelska@cptt.uz.zgora.pl
WWW: 
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    1/2 et.
Uwagi:    Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Badań

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Sylwia
Nazwisko:    Korczyńska
E-mail:    sekretariat@iizp.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją