Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Małgorzata Czerniawska 

 
Stanowisko:    asystent
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Historii, Teorii Budowy Miast i Sztuk Plastycznych
  - Instytut Architektury i Urbanistyki
  - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Główny / A-0 (Kampus: A)
Pokój:    04 i 03f w A0
Telefon(y):    601154041
Fax(y):   
E-mail(e):    czerniawska.eu@wp.pl
WWW:    http://czerniawska.eu/
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Nie
ORCID:    0000-0002-1629-4766
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Bożena
Nazwisko:    Płoszaj-Kobyłecka
E-mail:    b.ploszaj-kobylecka@aiu.uz.zgora.pl
Uwagi:    Instytut Architektury i Urbanistyki