Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr inż. Joanna Michalak 
 (poprzednio używane nazwisko: Hibner)

 
Stanowisko:    samodzielny referent
Jednostka  organizacyjna:  - Dziekanat Wydziału Ekonomii i Zarządzania
 -Wydział Ekonomii i Zarządzania
 -Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Główny / A-0 (Kampus: A)
Pokój:    157
Telefon(y):    3282262 , 789441450
Fax(y):   
E-mail(e):    j.michalak@wez.uz.zgora.pl
WWW:    www.wez.uz.zgora.pl
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    wtorek-piątek :10.00 -13.00 w soboty w czasie zjazdów WEZ : 9.00-13.00

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Marta
Nazwisko:    Janowicz
E-mail:    m.janowicz@wez.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Ekonomii i Zarządzania
Imię:    Marta
Nazwisko:    Raunke
E-mail:    m.raunke@wez.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Ekonomii i Zarządzania