Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Agnieszka Grad-Rybińska 

 
Stanowisko:    wykładowca
Jednostka  organizacyjna:    - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
  - Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia
Kampus:    B
Adres:    ul. Prosta 39, 65-783 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Hala Sportowa / A-21 (Kampus: B)
Pokój:    3
Telefon(y):    683283011 , 683287387
Fax(y):   
E-mail(e): 
WWW:     ksztalcenie.uz.zgora.pl/html/swfs.php
  www.facebook.com/swfisuz/?fref=ts
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Katarzyna
Nazwisko:    Koszkało
E-mail:    swfs@uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu