Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Arleta Chojnacka 

 
Stanowisko:    audytor wewnętrzny
Jednostka  organizacyjna:    - Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  - Pion Rektora
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 65, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Dom Studenta "Vicewersal" / C-11 (Kampus: B)
Pokój:    30
Telefon(y):    683287824
Fax(y):   
E-mail(e):    A.Chojnacka@adm.uz.zgora.pl
WWW: 
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    1/2 et.
Uwagi:     Stanowisko:    specjalista ds. kontroli wewnętrznej
Jednostka  organizacyjna:    - Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  - Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
  - Pion Rektora
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 65, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Dom Studenta "Vicewersal" / C-11 (Kampus: B)
Pokój:    30
Telefon(y):    683287824
Fax(y):   
E-mail(e):    A.Chojnacka@adm.uz.zgora.pl
WWW: 
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    1/2 et.
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Lucyna
Nazwisko:    Andrzejewska
E-mail:    L.Andrzejewska@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Rektora