Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr inż. Aneta Klorek 

 
Stanowisko:    Kierownik Sekcji
Jednostka  organizacyjna:    - Dział Zarządzania Nieruchomościami
  - Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni
  - Pion Kanclerza
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 21, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Administracja / A-7 (Kampus: A)
Pokój:    8
Telefon(y):    609797757
Fax(y):   
E-mail(e):    a.klorek@adm.uz.zgora.pl
WWW: 
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    obecnie zatrudniony
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Dział Zarządzania Nieruchomościami
Funkcja:    Kierownik Sekcji
Jednostka:    Zespół ds. Dokumentacji Formalno-Prawnej Nieruchomości
Funkcja:    
Jednostka:    Zespół ds. Najmów i Usług Hotelarskich
Funkcja:    
Jednostka:    Stanowisko ds. Likwidacji Wyposażenia i Środków Trwałych nie będących aparaturą naukową
Funkcja:    
Jednostka:    Zespół ds. Infrastruktury Technicznej
Funkcja:    Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Aneta
Nazwisko:    Klorek
E-mail:    a.klorek@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Dział Zarządzania Nieruchomościami
Imię:    Kaja
Nazwisko:    Załucha
E-mail:    k.zalucha@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Dział Zarządzania Nieruchomościami