Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr Marek Zadłużny 

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Animacji Kultury i Andragogiki
  - Instytut Pedagogiki
  - Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    miasto
Adres:    Al. Wojska Polskiego 86, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynak Dydaktyczny "Mrowisko" / A-27 (Kampus: miasto)
Pokój:    pok.13 A-27
Telefon(y):    683287308 , 792377337
Fax(y):   
E-mail(e):    m.zadluzny@wpps.uz.zgora.pl
WWW:    www.wpps.uz.zgora.pl
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    sztuki filmowe i teatralne (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Renata
Nazwisko:    Dzierzba
E-mail:    T.Dzierzba@ipp.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Imię:    Agata
Nazwisko:    Szymandera
E-mail:    A.Szymandera@is.uz.zgora.pl
Uwagi:    Instytutu Socjologii
Imię:    Jarosław
Nazwisko:    Wagner
E-mail:    J.Wagner@kmti.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych