Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Aneta Marciniak 

 
Stanowisko:    menadżer Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego
Jednostka  organizacyjna:    - BIG-BAND Uniwersytetu Zielonogórskiego
  - Biuro Promocji
  - Biuro Rektora
  - Pion Rektora
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 19, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    IM (Jazz) / A-15 (Kampus: A)
Pokój:    9
Telefon(y):    785018577 , 665010393
Fax(y):   
E-mail(e):    A.Marciniak@bp.uz.zgora.pl
WWW: 
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    1/2 et.
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Lucyna
Nazwisko:    Andrzejewska
E-mail:    L.Andrzejewska@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Rektora