Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr inż. Jędrzej Andrykowski 

 
Stanowisko:    student studiów doktoranckich
Jednostka  organizacyjna:  - Doktoranci na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 -Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 -Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-2 (Kampus: A)
Pokój:    13c
Telefon(y):    683287352
Fax(y):   
E-mail(e):    J.Andrykowski@weit.uz.zgora.pl
WWW: 
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    skreślony z listy
Uwagi:    promotor dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Katarzyna
Nazwisko:    Szajkowska
E-mail:    K.Szajkowska@wiea.uz.zgora.pl>
Uwagi:    Sekretariat Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki