Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Monika Nawrocka 

 
Stanowisko:    specjalista
Jednostka  organizacyjna:    - Sekcja Fizycznej Kontroli Dostępu i Ochrony Mienia
  - Dział Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej
  - Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni
  - Pion Kanclerza
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50 c, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Dom Studenta "Piast" nr 2 / C-2 (Kampus: A)
Pokój:    5d
Telefon(y):    789442180
Fax(y):   
E-mail(e):    m.nawrocka@adm.uz.zgora.pl
WWW:    www.adm.uz.zgora.pl/struktura/kanclerz/bznou/skdomoa/zkdom/
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    obecnie zatrudniony
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Jakub
Nazwisko:    Bartusz
E-mail:    j.bartusz@mail.adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekcja Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej
Imię:    Marlena
Nazwisko:    Cok
E-mail:    m.cok@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekcja Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej