Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Jarosław Berer 

 
Stanowisko:    informatyk
Jednostka  organizacyjna:    - Zespół serwisu informatycznego
  - Pracownia obsługi informatycznej
  - Centrum Komputerowe
  - Pion Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Zyty 28
Budynek / Symbol:    Budynek administracyjny WLNZ / F (Kampus: miasto)
Pokój:    210
Telefon(y):    785011421
Fax(y):   
E-mail(e):    ja.berer@ck.uz.zgora.pl
WWW: 
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Barbara
Nazwisko:    Buczyńska
E-mail:    B.Buczynska@ck.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Centrum Komputerowego