Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Iwona Kniaziuk 

 
Stanowisko:    specjalista
Jednostka  organizacyjna:    - Biuro Zamówień Publicznych
  - Pion Kanclerza
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 21, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Administracja / A-7 (Kampus: A)
Pokój:    pokój 101
Telefon(y):    683282890
Fax(y):    683282275
E-mail(e):    i.kniaziuk@bzp.uz.zgora.pl
WWW:    http://www.adm.uz.zgora.pl
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Edyta
Nazwisko:    Kwiatkowska
E-mail:    e.kwiatkowska@dz.uz.zgora.pl
Uwagi: