Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr inż. Marcin Skobel 

 
Stanowisko:    wykładowca
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Informatyki Technicznej
  - Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  - Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-2 (Kampus: A)
Pokój:    330
Telefon(y):    683282221
Fax(y):   
E-mail(e):    m.skobel@issi.uz.zgora.pl
WWW:    www.issi.uz.zgora.pl
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     Stanowisko:    student studiów doktoranckich
Jednostka  organizacyjna:    - Doktoranci w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych
  - Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  - Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    -
Adres:    -
Budynek / Symbol:    -
Pokój:    --
Telefon(y):    0
Fax(y):   
E-mail(e): 
WWW: 
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    student studiów doktoranckich
Uwagi:    Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Ewa
Nazwisko:    Lehmann
E-mail:    E.Lehmann@issi.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych