Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Jolanta Macko 

 
Stanowisko:    st. wykładowca
Jednostka  organizacyjna:  - Pracownia Nauczania Języków Obcych Wydziału Humanistycznego
 -Wydział Humanistyczny
 -Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 71a, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-20 (Kampus: B)
Pokój:    103
Telefon(y):    683283279
Fax(y):   
E-mail(e):    epistulamacko@wp.pl
WWW: 
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Elżbieta
Nazwisko:    Banaszkiewicz
E-mail:    e.banaszkiewicz@wh.uz.zgora.pl
Uwagi:    Dziekanat Wydziału Humanistycznego