Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Jacek Owoc 

 
Stanowisko:    
Jednostka  organizacyjna:    - Administracja Domów Studenckich
  - Z-ca KANCLERZA ds. Domów Studenckich i Inwestycji
  - Pion Kanclerza
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 8, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Dom Studenta "Ziemowit" nr 3 / C-3 (Kampus: A)
Pokój:    18
Telefon(y):    603480668 , 683282455
Fax(y):   
E-mail(e):    j.owoc@adm.uz.zgora.pl
WWW: 
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Jerzy
Nazwisko:    Rybicki
E-mail:    J.Rybicki@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu
Imię:    Anna
Nazwisko:    Ułasik
E-mail:    A.Ulasik@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu