Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr Paweł Truszkiewicz 

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
  - Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia
Kampus:    -
Adres:    -
Budynek / Symbol:    -
Pokój:    -
Telefon(y):    0
Fax(y):   
E-mail(e):    p.truszkiewicz@wpa.uz.zgora.pl
  p.truszkiewicz@uckj.uz.zgora.pl
WWW:    http://www.wpa.uz.zgora.pl
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    językoznawstwo (udział 75%)
Dyscyplina dodatkowa:    inżynieria lądowa i transport (udział 25%)
Oświadczenie N:   Nie
ORCID:    0000-0002-5175-8829
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    nauczyciel języka niemieckiego

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Mariola
Nazwisko:    Szajna
E-mail:    M.Szajna@uckj.uz.zgora.pl
Uwagi: