Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Anna ¦wietniewska 

 
Stanowisko:    starszy bibliotekarz
Jednostka  organizacyjna:    - Sekcja Kontroli i Selekcji Zbiorów
  - Dział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
  - Biblioteka Uniwersytecka
  - Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranic±
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Biblioteka Uniwersytecka / A-23 (Kampus: B)
Pokój:    2.01
Telefon(y):    683282140
Fax(y):   
E-mail(e):    a.swietniewska@bu.uz.zgora.pl
WWW: 
O¶wiadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Jadwiga
Nazwisko:    Jarczyk
E-mail:    J.Jarczyk@bu.uz.zgora.pl
Uwagi:    Biblioteka Uniwersytecka