Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr Agnieszka Gandecka 

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Katedra Turystyki i Rekreacji
  - Katedra Administracji i Katedra Turystyki i Rekreacji
  - Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    
Adres:    ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów
Budynek / Symbol:    Sulechów – Budynek AS-52 / AS-52 (Kampus: )
Pokój:    232 B
Telefon(y):    683528402
Fax(y):   
E-mail(e):    a.gandecka@wzs.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Katedra Turystyki i Rekreacji
Funkcja:    Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Małgorzata
Nazwisko:    Bielawska
E-mail:    sek-ipia@wzs.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Administracji i Turystyki